Modro Jezero Trails


Modro jezero serpentine su napravljene 1907. godine. Inicijativa je došla od "Jezero" društva, čija svrha je bila očuvanje Imotskih ljepota. Dr Mladinov je omogućio financiranje. Glavni majstor je bio legendarni Biško. Stari ljudi su upamtili da je imotska puhačka glazba svirala na otvorenju serpentina.

Modro Jezero je više nego lijepo mjesto za posjetiti i napraviti fotografije. Ono je način života za nekolicinu starosjedioca. Modro Jezero fotografije su grupirane u nekoliko tematskih galerija slika sa komentarima.

Tu su panoramski i opći motivi, stijene i litice, pečine, staze ili serpentine, vidilice, stare, ljetno doba, zimsko doba, oko jezera, i zračne fotografije.

Modro Jezero nadopunjuje ostale imotske prirodne ljepote kao što su planina Biokovo, Lokvičići jezera, rijeka Vrljika, vode, and Crveno jezero.
The Modro jezero trails were built during year 1907. The initiative came from "Jezero" society, which was dedecated to preserve the natural beauties of Imotski. The financing came from Dr Mladinov and the lead builder was legendary Biško. Few older people remembered that the town brass orchestra was present when the works were completed.

Modro Jezero is much more than a beautiful place to visit and take pictures. It is part of lifestyle of few Imotski inhabitants. Modro Jezero photographs have been grouped in several galleries on these pages according to common themes.

There are panoramic and general motifs, cliffs, boulders and rocks, caves, trails, vistas, old, summer time, winter time, around the lake, and from the air photographs.

Modro Jezero complements the other Imotski natural beauties such as Biokovo mountain, Lokvičići lakes, river Vrljika, waters, and Red Lake.
 

putovi_zapad donji putovi bage gornji put gornji put 2 polo10 put bazanag prvi putg Povrh velikog kanalag ModroJezero671 ModroJezero673 ModroJezero286 zima-modro veliki zima veliki_put VelikiPut Imotski22 missing-trail putovi_kataviceva zicara velika petrada mala petrada put_vilinske put_vilinske2